وزن کم و ایمنی بسیار بالا در سازه های فضائی

در سازه های فضایی به دلیل رفتار سه بعدی ، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر بدلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه ها (سازه های فضاکار) از استحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیار زیاد برخوردار می باشد .

Copyright 2016