اتصالات سازه های فضاکار ، انواع اتصالات سازه های فضایی ، فضا سازه

اتصالات سازه های فضاکار ، 4 نوع اتصال در سازه های فضایی وجود دارد که عبارتند از :

اتصال سازه های فضایی با سیستم مرو:

سیستم مروکه زیرمجموعه سیستم پیونده گوی سان(Nodular systems)می باشد،اولین بارتوسط شرکت مرو آلمان درسال1942طراحی و بصورت تجاری عرضه شده است.

این سیستم شامل کره فولادی ازجنسCK45است که نقش اصلی آن درسازه های فضاکار،بهم پیوستن اعضاوانتقال بین اعضامتصل شونده به آن پیونده (گوی) میباشد .

سازه های فضایی مرو

اتصال سازه های فضایی با سیستم کاتروس:

درسیستم کاتروس همه اعضا از لوله یا پروفیل تشکیل شده و معمولا برای دهانه های بین 5 تا 12 متر استفاده می شود در این سیستم به اعضا اتصالی کمتری در مقایسه با سیستم مرو نیاز است به همین لحاظ در شرایط مشابه از قیمت مناسب تر در مقایسه با سایر سیستم ها برخوردار است.

سیستم کاتروس

اتصال سازه های فضایی با سیستم یونی بت :

اتصال یونی بت بصورت هرمی است. در اتصالات یونی بت از پیچ های فولادی استفاده می شود.

بعد از مونتاژ یونی بت بصورت یک لوزی روی مربع است.

اتصال سازه های فضایی با سیستم تریودتیک:

سیستم تریودتیک(Triodetic).

سیستم تریودتیک ازقطعات آلومینیومی ساخته شده است،دراین سیستم اتصال اعضاکاملا مکانیکی است به همین علت به مهارت بسیارکمی احتیاج دارد.

تریودتیک بعلت سبکی میتوان در محل نصب سازه،مونتاژ شود وخود میتواند مانند داربست عمل کند پس احتیاج به داربست نیست.

 

Copyright 2016