سازه فضایی تاشو

سازه فضایی تاشو

سازه فضایی چیست؟ سازه فضایی دارای تعدادی میله سبک و مقاوم, متصل به هم و به صورت سه بعدی است. این میله ها را با توجه به مقدار فشاری که توسط اجسام یا افراد باید تحمل کنند می‌سازند. با اتصال این میله ها به یکدیگر, می‌توان اشکال هندسی و اجسام زیبا و کاربردی را به […]