سازه فضایی تخت. سازه فضاکار تخت. طراحی سازه فضایی. سوله سازه فضایی. قاب فضایی. فضاسازه.

سوله سازه فضاکار

سوله سازه فضایی یکی از کاربردهای صنعتی سازه فضایی برای ساختن سوله است. سوله های فضاکار به شما این امکان را می‌دهند که از فضای

انواع سازه های قوسی

سازه های قوسی فرم قوس از زمان های قدیم کاربرد زیادی داشته است. و در ساخت پل ها و بناهای مهم تاریخ مورد استقبال و

سازه فضایی تخت. سازه فضاکار تخت. طراحی سازه فضایی. سوله سازه فضایی. قاب فضایی. فضاسازه.

سازه فضایی تخت

سازه فضایی چیست؟ سازه های فضایی از اجزای لوله مانند که با گوی سازه فضایی بهم متصل شده اند و در ساختار های هندسی منظمی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی چیست؟ سازه ای سه بعدی دارای ساختارهای هندسی که از اجزای لوله مانند ساخته شده است. و اتصالات آن به صورت گره هستند.