سیستم تریودتیک

سیستم تریودتیک چیست؟

سیستم تریودتیک  یک شرکت کانادایی در سال 1953، سیستم تریودتیک (Triodetic) را راه اندازی و توسعه داد. این سیستم در سال های ابتدایی توسعه تنها

سوله خرپایی

سوله خرپایی چیست؟

همه چیز درباره سوله خرپایی یکی از رایج ترین سوله هایی که امروزه در سطح کشور شناخته می شود، سوله خرپایی است. اما دلیل این

سازه فضاکار

سازه فضاکار چیست؟

سازه فضاکار جیست؟ سازهفضاکار یا سازه فضایی  یک نمونه از سیستم های سه بعدی هستندد که اجزا تشکیل دهنده آن تحت نیروهای فشاری و کششی

سازه کابل کشی بستی

سازه کابل کشی بستی چیست؟

تاثیر سازه کابلی کش بستی​ کرنش فیبر در کابل ناشی از مجموع کرنش در کابل و شلی فیبر (در صورت وجود) است. در برخی از

سازه فضایی تاشو

سازه فضایی تاشو

سازه فضایی چیست؟ سازه فضایی دارای تعدادی میله سبک و مقاوم, متصل به هم و به صورت سه بعدی است. این میله ها را با

سوله ساز فضاکار

سوله سازه فضاکار

سوله چیست؟ سوله ها در اصل یک سازه فلزی با سطح شیبدار هستند که بر اساس محاسبه های فنی خاصی طراحی و ساخته می شوند.

سازه فضایی قوسی

انواع سازه های قوسی

سازه قوسی از نظر معنایی قوس  یک سازه است که توانایی آن برای تحمل باری که به صورت قائم به آن وارد می شود بستگی

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی چیست؟ سازه های فضایی از اجزای لوله مانند که با گوی سازه فضایی بهم متصل شده اند و در ساختار های هندسی منظمی