سازه فضاکار

سازه فضاکار چیست؟

سازه فضاکار جیست؟ سازهفضاکار یا سازه فضایی  یک نمونه از سیستم های سه بعدی هستندد که اجزا تشکیل دهنده آن تحت نیروهای فشاری و کششی

سازه کابل کشی بستی

سازه کابل کشی بستی چیست؟

تاثیر سازه کابلی کش بستی​ کرنش فیبر در کابل ناشی از مجموع کرنش در کابل و شلی فیبر (در صورت وجود) است. در برخی از

سازه فضایی تاشو

سازه فضایی تاشو

سازه فضایی چیست؟ سازه فضایی دارای تعدادی میله سبک و مقاوم, متصل به هم و به صورت سه بعدی است. این میله ها را با

سوله ساز فضاکار

سوله سازه فضاکار

سوله چیست؟ سوله ها در اصل یک سازه فلزی با سطح شیبدار هستند که بر اساس محاسبه های فنی خاصی طراحی و ساخته می شوند.

سازه فضایی قوسی

انواع سازه های قوسی

سازه قوسی از نظر معنایی قوس  یک سازه است که توانایی آن برای تحمل باری که به صورت قائم به آن وارد می شود بستگی

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی چیست؟ سازه های فضایی از اجزای لوله مانند که با گوی سازه فضایی بهم متصل شده اند و در ساختار های هندسی منظمی

سازه فضایی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی (space frame)چیست؟ به سازه ساخته شده از تعدادی میله‌ها و گره ها برای اتصال, سازه فضایی می‌گویند. یک سازه فضایی, سازه ای محکم

جک رشته ای هیدرولیک. جک هیدرولیک رشته ای.

جک رشته ای هیدرولیک چیست؟

جک رشته ای هیدرولیک چیست؟ جک رشته ای یک استوانه هیدرولیکی توخالی است. که مجموعه ای از کابل های فولادی (رشته ها) از مرکز آن