سازه فضایی و تاریخچه آن

تاریخ سازه فضایی سازه فضایی با تکیه بر استحکام ساختاری ذاتی مثلث متساوی الاضلاع در قاب بندی شناخته می‌شود. در سال1900 توسط آقای الکساندر گراهام

سازه های فضایی چیست ؟

سازه های فضایی  سازه های فضایی یا سازه فضاکار سیستم هندسی منظمی هستند. که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه