شرکت فضاسازه نقش جهان اصفهان

تماس با ما

دفتر تهران : تهران ، شهرک گلستان بلوار امیرکبیر، چهارراه کاج مجتمع تجاری تفریحی تهران مال، شرکت فضاسازه نقش جهان

دفتر اصفهان : خیابان هزارجریب ، کوی آزادگان ، شماره 6​

دفتر عراق : اردبیل ، خیابان صدمتری ، جنب نمایشگاه سردار​

کارخانه : منطقه صنعتی دولت آباد ، شرکت فضاسازه نقش جهان​

تهران

اصفهان

عراق