پروژه های ما

پروژه های ما. پروژه فضاسازه. پروژه فضا سازه.

پروژه های شرکت سازه فضایی نقش جهان

سازه های فضایی از بهینه ترین و به صرفه ترین ساختارهای سه بعدی در معماری جدید هستند. یکی از بزرگترین شرکت های سازه فضاکار در ایران فضاسازه می‌باشد. شرکت نقش جهان پروژه های متفاوتی را از نوع سوله های سازه فضای, پوشش سقف, سایه بان های صنعتی, پل ها و… فعالیت دارد.