مزایا سازه فضایی کدامند؟

مزایای دیگر سازه های فضایی

مزایای سازه فضایی یکی از تکنولوژی های جدید روز که باعث تغییر جهان شده  سازه‌ های فضایی است. مزایای سازه فضایی نسبت به دیگر سازه ها دلیل اصلی با گذشت زمان و پیشرفت فن آوری های نوین مهندسین برای سهولت در تولید و اجرای سازه های فضاکار با استفاده از تکنولوژی، پیشرفت های شگرفی کرده اند. […]

انواع فرم های سازه فضاکار چیست؟

سازه های فضایی

سازه فضاکار سازه فضاکار یک ساختار سه بعدی مانند خرپا است. این سازه طراحی آن شبیه میله های کوچک است که با توجه به میزان فشاری که باید تحمل کند ساخته می شود. سازه فضاکار از قسمت های زیادی تشکیل شده است که به هر قسمت فریم می گویند. از این سازه در مکان های […]