پرلین در سازه های فضایی به چه معناست؟

پرلین

سازه سقف پرلین اصطلاح پرلین (لاپه) برای توصیف میله یا تیرهای افقی مورد استفاده برای پشتیبانی سازه در ساختمان ها، به کار می‌‎‌رود. معمولاً لاپه‌ها نقش مهمی در ساختار سقف ساختمان ها دارند. به طور معمول، لاپه ها در صورت قرار گرفتن افقی توسط هر دو تیرک یا دیوارهای ساختمان پشتیبانی می‌شوند. مراحل طراحی پرلین […]