بررسی سیر تحول ساخت سازه های گلخانه ای از اوایل انقلاب صنعتی تا کنون

بررسی سیر تحول ساخت سازه های گلخانه ای از اوایل انقلاب صنعتی تا کنون

کلید واژه : سازه های فضاکار، سازه گلخانه ای،سرسرا،Eden Project، Great Glasshouse،Biosphere II

چکیده :

ارتباط با طبیعت و تماس مداوم با آن موجب آرامش خاطر و انبساط فکری بشر می شود و انسان ها همواره کوشیده اند به نحوی طبیعت را وارد محیط زندگی خود سازند.در این میان اغلب گیاهان به شرایط  خاصی برای بقا نیاز دارند که برای تامین این نیاز، تکنولوژی ساختمان به کمک بشر آمد و در طی زمان با ابداع سازه های فضاکار،گلخانه های کوچک به گلخانه هایی بسیار بزرگ بدل شدند.

هدف از این نوشتار بررسی روند رشد و تکامل گلخانه ها از اوایل انقلاب صنعتی تاکنون می باشد.
دراین مقاله ابتدا به بررسی روندتکاملی سازه ها وپوشاننده هادرگلخانه ها می پردازیم که ازموضوعات قابل ملاحظه دراین گونه ساختمانهاست.
طراحی معماری و تکنولوژی ساخت در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان سازه های سبکتر و مستحکم تر با پوشانه های صنعتی ساخته می شوند.

در پایان پروژه Edenرا بعنوان نقطه اوج استفاده از سازه های فضاکار در گلخانه مورد بررسی قرار می دهیم.

پیشگفتار

اکثرما وقتی دربرابرآثار ارزشمند معماری قرار می گیریم باعث برانگیخته شدن تعجب وتحسین ما نسبت به طراحان آن میشود.
تاثیرهریک از فرم های ساختمانی نتیجه قیاسی است بین نیازهاوخواسته ها با موجودیت فرم.دراین بین نیازها و شرایط زمانی و مکانی عامل پیدایش فرم ساختمانی و تعیین کننده عملکرد آن است و گلخانه ها( سرسراها)هم همانند هر فرم ساختمانی از این قواعد تبعیت می کند. گلخانه ها در راستای برآوردن نیازهای انسان شروع به شکل گیری وگسترش نمودند.اولین گلخانه ها بامصالح اولیه ساخته شدند تا درشرایط اقلیمی سخت بتوانند گیاهانی در شرایط معتدل و کنترل شده نگهداری و رشد دهند.

با گذشت زمان و شناخت بهتر نسبت به مصالح گلخانه ها با دهانه بازتر ومصالح سبکتر ساخته شدند.تا اوایل انقلاب صنعتی وحضور گسترده آهن آلات درمصالح ساختمانی اکثر گلخانه ها با فریم های چوبی و پوشش شیشه معمولی ساخته می شدند وغالبا از بهم چسباندن چند دهانه یک گلخانه را تشکیل می دادند.

دراین دوران تعدادمصالح از یکصد عددهم نمی گذشت ولی باپیشرفت علوم،مصالح جدید با قابلیت های متفاوت،تولید و روانه بازارشد.
دراین بین معماران توانستندبا استفاده ازمصالح جدیدگلخانه های کوچک رابه گلخانه های بزرگتروسپس به سرسراهایی جهت فعالیتهای خاص تبدیل کنند.

هدف از این نوشتار بررسی روند رشد وتکامل گلخانه ها( سرسراها)از اوایل انقلاب صنعتی تا دهه کنون می باشد. بدین منظور گلخانه ها و سرسراهای که در سطح جهانی مطرح بودند را مورد بررسی اجمالی قرارداده و برای آشنایی بیشتر با فناوری موجود در ساخت گلخانه ها به بررسی معروفترین گلخانه جهان (Eden Project)خواهیم پرداخت.بدین منظور در فصل اول به بررسی روند تکاملی سازه ها در گلخانه ها و در فصل دوم به بررسی پوشاننده ها و سیستم تاسیساتی گلخانه ها خواهیم پرداخت و درنهایت در فصل سوم به معرفی پروژه هایی همانند Great Glasshouse و Eden Projectاختصاص دارد.

فصل اول

سازه در گلخانه ها

از اوایل سال 1800 معماران در حال تجربه شیوه ها و روش های جدید با استفاده از فریم های آهنی بودند تا جایگزین مناسب برای استفاده از سنگ و آجر و یا چوب در ساختمان پیدا کنند. استفاده از ستون های  آهنی و چدنی اولین قدم در این راستا بود.
بعدها معماران توانستند با استفاده از قاب بندی فلزی ساختمان های محکم و سبک را بسازند.در سال 1840 معماران با استفاده از پروفیل ریخته شده، قصر بلورین را بسازند،
ساختمانی که با دهانه وسیع و نورگیری عالی،محلی برای نمایشگاه،ساختمانی که در واقع یک سرسرای بزرگ بود تا یک گلخانه.

بعدها در سالهای 1960 معماران فضاهای گلخانه ای و نمایشگاهی خاص خود را با استفاده از اتصالات لوله وگوی ساختند.
در این بین معماران دیگر با استفاده از شبکه فولادی و کابلی فضاهای مشابه را ایجاد کردند. با توجه به اینکه در محیط های گلخانه ای شرایط به گونه ای ایست که باعث فرسایش و خوردگی سازه و پوشش و سایر تاسیسات موجود در زیر پوسته گلخانه می شود این مسئله در خصوص سازه جدی تر می باشد.تکنولوژی ساخت در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
امروزه با پیشرفتت تکنولوژی در صنعت ساختمان سازه های سبکتر و مستحکمتر ساخته می شود.

بدین منظوربرای بررسی روند پیشرفت سازه درساختمانهای گلخانه ای وساختمانهای مشابه(سرسراها)،ساختمانهای زیر را بطوراجمالی مورد بررسی قرارمیدهیم:

سازه های گلخانه ایسازه های گلخانه ایسازه های گلخانه ایسازه های گلخانه ای

سازه های گلخانه ای

فصل دوم

سیستم های پوشاننده و تاسیساتی

تاسیسات در گلخانه ها

گلخانه های ساخته شده تا سال 1870 جهت تهویه هوای مطبوع از کارایی مناسبی برخوردار نبودند و اغلب به تعمیرات ممتد نیاز داشتند ولی با اختراع سیستم دیگ بخار توسط Lord-burnham برای تهویه و مرطوب کردن هوا و ایجاغد محیط های گرمسیری از این جوشاننده ها استفاده می شد.
دراین دوران برای ایجاد کوران وتهویه هوای محیط،دریچه های تعبیه شده درگلخانه بصورت دستی بازوبسته می شدندوهوای گلخانه بدون کنترل دقیق تهویه شده است.
دریچه های تهویه بصورت نیمه اتوماتیک باز وبسته می شدند وبرای تامین سوخت این گلخانه هاعموما ازسوختهای فسیلی استفاده میکردند.

در دوران کنونی اکثر گلخانه ها برای تامین انرژی مورد نیاز خود از انرژی  های پاک مانند انرژی خورشیدی، انرژی گرمایی درون زمینی و گاها از انرژی باد استفاده می شود و برای تامین آب مورد نیاز خود مجموعه از منابع آب زمینی و چشمه و جمع آوری آب باران در خانه ای مجاور استفاده می شود. برای کنترل سیستم و تنظیم هوای مورد نیاز خود در مجموعه از حس گرهای الکترونیکی که مرکز کنترل آن توسط یک مرکز کامپیوتری است،بهره می برند. این قبیل سیستم ها در پروژه هایی مثل Eden بصورت کامل و گسترده به کار رفته است.

پوشاننده ها در گلخانه ها

اکثر گلخانه های ساخته شده تا اواسط قرن 19 از شیشه برای پوشاندن سقف و گاها دیواره های گلخانه استفاده می شد. در این مدت کیفیت ساخت شیشه ها پیشرفت کرده و امکان استفاده کامل از نور مرئی برای گلخانه ها فراهم آمد. این پوشاننده ها غالبا مستقیما روی سازه گلخانه نصب می شده که این وضعیت به علت تغییرات انبساطی سازه با مشکل روبرو بوده و نیاز به سرویس دائم داشتند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با پیشرفت در صنعت شیشه وپلاستیک امکان ساخت پوشاننده های بهتر با کیفیت قابل قبول فراهم شد.

نمونه آن را در سازه Expo( پوشش از جنس آکریلیک) داریم. با پیشرفت صنعت امکان ترکیب کردن شیشه و پلاستیک جهت کنترل خواص پوشش فراهم شد. به طوری که بتوان میزان نور مرئی وماوراء بنفش با توجه به موقعیت پروژه کنترل کرد. این پوشش ها ضمن سبک و شفاف بودن از مقاومت خوبی نسبت به فشارهای خارجی و گرمایی و رطوبت داخلی برخوردار است. این پوشش ها در پروژه Eden به تکامل خود رسیده است.

سازه های گلخانه ای

فصل سوم

معرفی  پروژه

Eden Project

پروژهEdenانگلستان،نشان برجسته ای است از پروژه های هزاره که برای بازگو کردن دلکش رابطه انسان و گیاه ساخته شده است.

4 ایده کلیدی توسعه یافته در این پروژه به کار عبارتند از :

  • برای پوشاندن محوطه پوسته جنوبی، پوسته صخره ای بسیار بزرگ استفاده شود که توانایی ذخیره گرما داشته باشد.
  • برای ساختن محوطه کارآمد درحد ممکن،بیشترکردن نور وتابش خورشیدی برای رشد گیاهان وکم کردن از دست دادن گرما ازمیان کالبد.
  • کنترل محیط و هوای درونی برای رشد و پرورش گیاهان، مساعد کردن دما و رطوبت به وسیله نور موجود.
  • استفاده از آب باران و آبهای زیرزمینی و استفاده کمتر از آب های تامین شده از خارج.

سازه های گلخانه ای

فرم سازه ای

طراحی اولیه برای اقلیم ها به صورت منحنی استفاده شد. پایه های کمانی با فاصله های منظم از پایه چاه تا سطح پوسته طاق زده شد. بنابراین هرکمانی،یک مقطع تنها و یگانه داشت و یک طاق به هم پیوسته.
باتغییرات دائمی توپوگرافی یک تکراربسیار کوچک یا ارتباط کمانها میتوانست بدست آید.یک سری ازگنبدهای جالب،با قطرهای مختلف توسعه پیداکرد.
طرح اولیه بدین ترتیب بود که درابتدا اندازه  محل قرارگیری گنبدها تعیین شده بود. شکل چاله ها ارتباط دوم بود.
فرم سازه ای گنبدها می توانست تایید شود وخطوط تقاطع بین ساختاربالایی و زمین،محل قرارگیری فونداسیون واندازه پوشش راتعیین میکرد.

یک معیار مهم،بطور خلاصه برقرارکردن حداکثر شفافیت پوشش بود.برای دست یافتن به این منظور،ماده روکش انتخاب شده، باید در سطح بسیار بالایی نور را از خود عبور می داد و اعضای سازه باید حداقل تعداد و اندازه را داشتند. بعد از مطالعات طولانی دربازه چیدمانهای مختلف  ژنومتریک برای سطوح کروی، چیدمان ژئودزیک انتخاب شد.
اتخاذ کردن فرم شش گوشه،به وسیله(باک مینستر فولر)نتیجه گرفته شد که دراین صورت یک توزیع مساوی بدست می آمد.
تفاوت در تکرار بخش های فرعی در اعضای کروی، میزان نور و اندازه پانلهای پوششی را بهینه می کند.
هر گره طوری قرار می گیرد که یکی از گره های اصلی دوازده تایی در نوک باشد.
هندسه تعیین میکرد که یک پنج ضلعی دراین موقعیت شکل بگیرد و سطح کروی در این نقطه تنظیم می شود.

قسمتهای سایه دار،شش ضلعی هایی راکه در داخل هرقسمت کروی تکرارمیشوند،نشان میدهد.
محیط درونی اقلیمها بسیارنامطلوب بارسیدن به دمای50درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی95درصد.

تیم طراحی فکر کردند که اگر استراکچر بر روی پوشش قرار بگیرد مزایای زیادی خواهد داشت.

از آن جمله اینکه راههای دست یابی برای استفاده را آسانتر می کردوهمچنین نگهداری ازخوردگی وفرسایش سیستم حفاظتی را دربرداشت.

انتخاب دیگر، قرار گیری سازه  در درون  پوشش بود.
این سیستم دولایه که پوسته چسبیده به نواحی سازه ای دربالاوپایی آن دارد،یک محیط کنترل شده برای جاگذاری فریم بوجود می آورد.
این انتخاب مزیت توانایی استفاده کامل از گره فشاری را تماما در یک سطح فراهم می کند.
بعدازسنجیدن محدودیتهای عملی درکلیه چیدمانها،یک لایه تنهای آزاد سازه فضایی سه بعدی با500 میلیمترضخامت بامقطع کروی میان تهی انتخاب شد.
بدون مهاربندی مثلثی درسطح کروی، پانل های پوششی شش ضلعی مستقر شونده درداخل بازشوهای سازه ای می توانستند استفاده شوند.

پوشش در دو دسته ارائه شد، فولاد و روکش. پیمانکارموفق Mero Gmbh، یک دسته ترکیبی آماده از هردوی فریم و روکش پیشنهاد کرد. سازه دولایه استفاده شده هندسی معین در پیشنهاد برای لایه خارجی با یک ترکیب شش ضلعی و اعضای مثلثی.
سیستم ترکیبی از یک چیدمان شش ضلعی-مثلثی- شش ضلعی است.

اعضای خارجی 193میلیمترقطر بامقطع کروی توخالی هستند ضمن اینکه اعضای داخلی114میلیمترقطربامقطع کروی توخالی وبا انتهای ثابت هستند.
این گزینه یک تقلیل وزن قابل توجه در وزن فولادارائه میکند.ترکیب ساخت وتعداد گره هادرسیستم،تاثیرمهمی به اندازه پوشش پانلهادرقیمت دارد.

سازه های گلخانه ای

سیستم پوششی

اندازه پانل بسیارمهم بود.شیشه دو بارصیقل خورده در ابعاد4*2متربا وزن حداکثر75 کیلوگرم برمترمربع به وسیله پانل ها محدود میشود.
تمیزکردن و تعویض شیشه های بزرگ نیازبه برنامه ریزی دقیق داشت وبرای رسیدن به بالای ساختمان،جرثقیل باظرفیت زیادلازم بود.

سیستم انتخاب پوشش اقلیم ها، سازه بادی بالشتکی است. هر بالشتکی در داخل، یک مدل ساختاری شش ضلعی، پنج ضلعی یا سه گوش در بردارد. روی بزرگترین گنبد، بالشتک شش ضلعی10.9m  وسط نقطه ها استفاده شده است. سطوح شکل گرفته اند از ورق های چندلایه تا ورق های ETFE که ورق بسیار نازک است.
ضخامت هرلایه200میلیمتر و50 میلیمترکه میزان بالایی از نور قابل رویت(97-94 درصد) و ماوراء بنفش(88-83 درصد)راعبور میدهد.
فریم های سطح دوم در فواصل منظم به فریم های سطح اصلی متصل شده اند.

ETFE یک کوپولیمر اصلاح شده است که در داخل پوسته نازک هوا دمیده می شود به این معنی که رویه کاملا تخت است و وقتی در داخل وصل شدند، خواص غیر چسبنده مواد یک رویه خود پاک کننده می دهد.
کثیفی مانند افتادن پرندگان به وسیله آب باران شسته می شود و احتیاج به تمیز کردن منظم، حداقل است.

سازه های گلخانه ای

سیستم تهویه

یک بخش مهم برای تامین گرمای گنبدها استفاده از نورخورشید است که در طول روز ذخیره شده و در شب به محیط پس داده می شود. در این پروژه، برای پوسته کار از لایه های سه گانه ETFE که از روش عایقیw/m2c 1.9 دارند، استفاده شده است. براساس میزان دمای حداقل و حداکثر و رطوب مورد نیاز گیاهان و حداقل و حداکثر دمایی که گیاهان قادر به تحمل می باشند،توسط تیم باغبانی بررسی شد وباتوجه به این موارد هندسه پوسته ها شکل گرفت.

انرژی لازم برای دیگهای بخار که رطوبت محیط را ایجاد می کنند، از طریق گردآورنده های خورشیدی تامین می شود.
گرمای مورد نیاز فضا از طریق دمیدن هوای گرم به محیط که در لبه گنبدها تعبیه شده تامین می شود.
این فوران دمیده شده،پوسته فضا راگرم نگه میدارد وجریان هوای بزرگی رادرسراسر گنبد ایجاد میکندکه دمای یکسانی رادرسراسرگنبد باعث میشود.
هیچ منبع گرمایی دیگری درمحیط به جز این دمنده هاوجود ندارد چراکه تعادل دمایی محیط برای گیاهکاری بدست آید.
این فوران دما ازطریق بادزن های بزرگی که با آب گرم تغذیه می شوند به دست می آید.
این آب گرم ازمخازن زیرزمینی که بوسیله انرژی مرکزی از طریق انرژی خورشیدی گرم شده اند به بادزن ها میرسد.

مکان قرارگیری بادزنها بسیاربا اهمیت است وازطریق آنالیزحرارتی وبررسی میزان جریان هوابدون بوجود آوردن کوران اضافی بدست آمد.
درتابستان نیزکه هوای داخل گنبدهابواسطه تشعشع خورشیدی بسیارگرم میشود،باقراردادن بازشوهای اتوماتیک بازمیشوندتاهوای داغ داخل رابه بیرون منتقل کنند،دمای محیط قابل کنترل خواهدبود.

این سیستم یکپارچه باهم کارمیکنند تا دما ورطوبت مطلوب بدست آید ومیتوان درمواقعی که نیاز نیست،کارهرکدام را تغییر داد.
مثلادرزمستان که خورشید نیست ازفوران گرما برای کنترل محیط استفاده میشود ووقتی خورشید بالا بیاید میتوان انرژی آن راذخیره کرد.

سازه های گلخانه ای

سیستم آبرسانی

آب مورد نیاز پروژه به طور عمده از چاه و چشمه ها استخراج می شود،که دریک تانک بزرگ زیرزمینی که بمنظور تصفیه وضدعفونی آب داخل آن ذخیره می شد وسپس به سیستم توزیع پمپاژ می شد.
مازاد آب زیرزمینی به سیستم دفع آبهای سطحی سایت،سرریز می شود.
آب چاه برای مرطوب کردن محیط گنبد وبرای ساختن یک محیط گرمسیری استفاده شد.

خلوص آب،برای جلوگیری از بین رفتن مواد معدنی گیاهان اهمیت بسیار دارد.به همین علت،بهترین منبع برای این آب،آب باران در نظرگرفته شد که از روی پوسته گنبدها به هنگام بارندگی جمع آوری می شد واز طریق یک سیستم کانالی به یک قیف ناودانی جاگذاری شده در شالوده هر کدام از گنبدها می پیوندد وپس از تصفیه دریک سیستم جاذبه به3تانک بتنی زیرزمینی خالی می شود وپس از آن ازطریق صافیهای نازک پمپاژ میشود.این تانک،گنجایش 8 هفته ای مصرف آب را دارند.

میزان آب مورد نیاز پروژه 62میلیون لیتراست.درجمع فقط13 میلیون لیتر(21 درصد)از ذخیره های اصلی آب استفاده میشود.
37میلیون لیترازآبهای زیرزمینی برای آبیاری و توالت استفاده میشود و12 میلیون لیتر ازآب باران برای مرطوب کردن محیط بکار میرود.

سازه های گلخانه ای

این گنبد بیضی شکل که بزرگترین طاق شیشه ای تک دهانه است در سال2000 توسط فوستر طراحی و ساخته شد.
دراین گنبد محیط معتدلی برای مجموعه بزرگ از گیاهان و قارچ ها ساخته شده است.
این گنبد یک شکل متقارن است و طاق آن 7درجه به طرف جنوب و خورشید شیب پیدا کرده است.
درسازه آن کمانهای فولادی لوله شکل بروی یک تیرشیبدارحلقوی بتنی قرارگرفته است این سیستم سازه ای به سیستم شیشه ای پیوسته است.
بعضی از پنجره های شیشه ای بعنوان بخشی از کنترل محیطی به طور خودکار باز و بسته می شوند.

هندسه که سرانجام انتخاب شدبرپایه مقطعی ازTorusاست که یک فرم گردباچرخش یک دایره حول یک محورتقارن خارجی ساخته شده است.

استفاده از این شکل منظم یادآور تصمیم اوتزن برای استفاده بخش هایی از کره در اپرای سیدنی است.
دراین گنبدهمچنین تمام تیرهای منحنی چیده شده درطول 58متردهانه دارای شعاعی یکسان هستندکه بعنوان یک مزیت درساخت مورد توجه است.

سازه ساده مشکلات مهندسی کمتر ایجاد می کنند واین مسئله برای تجزیه و تحلیل کمانش غیرطولی پیشرفته استفاده می شودعلاوه بر این مقاطع T شکل که بعنوان قسمتی از سیستم حفاظت شیشه ای بکار میرود به بالای کمانهای لوله ای شکل متصل شده است که درنتیجه صلبیت زیادی را ایجاد می کند.اتصال تیرهایTشکل و لوله ها دراین حالت به عنوان یک تیر مرکب عمل می کند.کمان ها در چندین مقطع به سایت آورده می شوند سپس به هم متصل شده و با اتصال  توپی در نقاط نوک به هم می پیوندند و کمانهای لوله ای روی یک توپ که دریک حفره ویژه قراردارد متصل می شوند این حفره ها روی بیس پلیت هایی که روی تیر بتنی تعبیه شده بود قرار میگیرد.

ازآنجاکه پایداری سیستم درانتهاهادراثروزش بادهای شدیدکاهش می یابد،یک پوشش اضافی حول توپ وحفره قرارگرفته وبه بیس پلیت متصل شده است.
سیستم پوشانده این گنبد متشکل از یک سری فریم آلومینیومی وسطوح شیشه ای است که فریم های آلومینیومی میزان مشخصی آزادی حرکت دارندتا مشکلات ناشی از انبساط وانقباض حاصل ازاختلاف دمایی را برطرف کند.شیشه ها ازنوع شیشه های شفاف چند لایه میباشد.
بطوری که بتواند بخش اعظمی ازنورمرئی ومیزان کنترل شده ای ازنورفرابنفش را ازخود عبور دهد.
برای اتصال بین فریم ها وسطوح شیشه ای ازخمیرسیلیکونی استفاده شده است.

سازه های گلخانه ای

سنت مداوم سازه های ابتکاری ونو در باغهای گیاهی سلطنتی، با Kew garden درغرب لندن ادامه پیدا کرد که در سالهای اخیر باساخت Davise alpine house بوسیله Wilkinson Eyreتوسعه پیدا کرده است.ساختمان، بسیار کوچکتر ازهمسایه معروفش  Palm house است ولی این راهی برای کاستن یکتایی و زیبایی آن نیست.
فضای قبلی برای محیط گیاهان آلپی بسیار ناچیز ونامساعد بود و درتابستان دمای آن گاها تا100درجه سانتی گراد نیز میرسید.

دوفرضیه  برای ساخت این مجموعه وجود داشت که عبارتند از :

ساختن یک سازه جدید برای جلب بازدید کنندگان بیشتر واستفاده از تکنولوژی قرن ساختن یک محیط مناسب برای گیاهان آلپی.

ساخت سیستم سرد کننده پیشرفته برای نگهداری گیاهان.

سیستم انرژی تناوبی، سرمای طبیعی را بیشتر از تهویه هوا استفاده می کند.

Eyre می گوید:(سازه مورد نظر ما به نحوی بود که بتواند هوای سرد ممتد تولید کند که هوای وارد شونده درمیان شبکه تهویه دورشالوده تولید شده و به سمت سقف با ارتفاع10مترحرکت کند.
هوای مورد نیاز به یک فضای بزرگ بتنی وارد وسپس باسرعت کم به یک تونل30متری هدایت میشود.
دیوارهای تونل بوسیله هوای شب سرد میشوند وآنها با جابجا کردن هوای گرم وسرد به خنک شدن محیط کمک میکنند.

مارپیچKew از دیوارهای پخ دار بتنی ساخته شده که دارای راههای هوای طولانی برای جریان هوا به پایین است که همین هوای سرد شب گرمای روز را با فشار از دیوار بتنی تونل خارج میکندکه البته مقداری رطوبت نیز با این روش دفع می شود وبه این طریق کل توده دوباره برای روز سرد می شود.
جریان هوا بواسطه لوله های مختلف کنترل میشود که ازایجاد هوای گرم داخل درتابستان جلوگیری می شود.
4پنکه کوچک با انرژی پایین به راندن هوا درساختمان کمک می کند.
سیستم مارپیچی درجه گرمای مناسبی را ثابت نگه می داردحتی وقتی که دمای خارج به 30درجه سانتی گراد می رسد.
هوای سرد خارج ازمیان فواره مه به داخل گیاهان می وزد.سیستم تهویه نیرویی کمتراز90درصد سیستم سردکننده معمول را استفاده میکند.

Eyre می گوید:(سیستم تهویه مورد استفاده در گلخانه از خاک ریزموریانه الهام گرفته شده است.همانطور که موریانه ها از گل برای بستن وباز کردن منافذ جهت سرد نگهداشتن مرکزخاک ریز استفاده می کنند،ما از درپوش های خودکار درتونل استفاده می کنیم،ما ازتونل بعنوان پشت بند سازه ای استفاده می کنند،ما از در پوش های خودکار در تونل استفاده می کنیم.ما ازتونل به عنوان پشت بند سازه ای استفاده می کنیم.جعبه بتنی بسیار مقاوم ترازدال بتنی است و ایستایی در برابر تمام نیروهای سازه ای کمک می کند.)

سازه های گلخانه ای

سایبان خورشیدی

همچنین برای ایجاد سایه درساختمان جدید،از پرده هایی استفاده می شود.که از میان بادزن ها شبیه دم طاوس خارج میشود.
پرده های پلی استر سفید به زیبایی در عرض یک دقیقه باز و بسته می شوند.دو پرده، هر کدام در یک سمت برای واکنش دادن به موقعیت خورشید در طول روز به طور مستقل از هم کار می کنند که این کار به صورت اتوماتیک انجام نمی گیرد و کنترل آن توسط کارشناسان گیاه انجام می شود.

سازه های گلخانه ایBiosphere 2

ArizonaOracle

سازه با استفاده از یک سازه فضاکار مدولار ساخته شده که MIN- A- MAX نامیده می شود که توسط Peter Pierce  که در نوع خود پیشرفته ترین سیستم ساختمانی بود که ابداع شد که از یک ساختار ساده و سیستم هندسی تئوریکی که Universal node system نامیده می شود که بر پایه یک هندسه اشتقاقی مربعی با یک برآمدگی استوار شده است.

نام Min-A-MAX به معنای تنوع حداکثر در سازه از حداقل مجموعه اجزای پیش ساخته می باشد. هندسه به کار رفته Min-A-MAX از لحاظ تکنیکی موجب انعطاف ناشناخته آن نسبت به هر سیستم سازه فضاکار قبلی شده است. به طوری که چیزی وجود ندارد که نتوان با این سیستم ساخت به طوری که مشکلات درزبندی دیرینه مربوط به پانل های پوششی سه گوش خارجی و سختی سازه در انفعالات دمایی حل شده است. از ویژگیهای سیستم Min-A-MAX این است که به آسانی ساخته می شود و به هرجای دنیا و بر روی هر نوع زمینی حمل می شود و دارای اتصالات ساده است.

سازه های گلخانه ای

سخن آخر

گلخانه ها با دهانه های وسیع که در طول زمان تکامل یافته است. نشان دهنده جاه طلبی بی حد و حصر معماران و مهندسان سازه است. که با استفاده از تکنولوژی روز و با ظهور سازه های فضاکار مرزی برای وسعت آنها نمی توان در نظر گرفتن و چه بسا بسیاری از این گلخانه ها از لحاظ سیستم سازه ای بسیار باشکوه خود جزو شاهکارهای معماری و سازه به شمار می‌آیند. اگر روزگار ابداع کنندگان سیستم تیر و ستون ادعا کردند که می‌توان با این سیستم فضاهای مسقف گسترده ایجاد نمود. بی شک در این دوران می‌توان ادعا کرد که می‌توان بخش وسیعی از کره زمین را درون پوششی از سازه فضاکار قرار داد.

تهیه کنندگان : دکتر مهدی مقیمی،معصومه اسلامی،مهری بیات زاده، امیر بیداری

فهرست مطالب