انواع فرم های معماری سازه فضا کار چیست؟ | سازه فضاکار | سازه فضایی

انواع فرم های معماری سازه های فضاکار چیست؟

باتوجه به توانایی معماری سازه های فضا کار امکان خلق فضاهای زیبا متنوع و پیچیده به سادگی امکانپذیر است که در اینجا به معرفی چند فرم متداول پرداخته می‌شود .

1- تخت  : در این فرم معماری لایه زمین کاملا صاف بوده و برای شیب بندی از دستک های باطول های متفاوت استفاده می‌شود . در این فرم از معماری سازه فضا کار و برای دهانه های وسیع می‌توان از این نوع سازه در چندین لایه استفاده نمود .

http://spacestructuresco.com/pic/f/1.gif

2- شیب دار : در این نوع معماری سازه های فضا کار بصورت کاملا تخت مونتاژ شده و با تغییر ارتفاع ستونها شیب یکطرفه برای سقف ایجاد می‌شود اگرچه برای شیب دوطرفه نیازی به تغییر ارتفاع ستونها نمی‌باشد .

http://spacestructuresco.com/pic/f/2.gif

3- قوسی (چلیک ) : در این نوع معماری سازه فضایی به گونه ای طراحی و تولید می‌شود که پس از اجرا نمای بیرونی و داخلی سازه بصورت کمانی از دایره می‌باشد. فرم قوسی می تواند بصورت چلیک کامل یا چلیک ناقص می‌باشد.

http://spacestructuresco.com/pic/f/3.gif

4- گنبدی  : این نوع معماری از سازه های فضا کار اغلب در نورگیر های ساختمان‌های بزرگ و مسقف نمودن فضاهای بسیار وسیع ( مانند ورزشگاههای بزرگ ) و بدون استفاده از ستون‌های میانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرم معماری در نمای کلی (شکل ظاهری) به دو دسته نیم کره (کروی) و نیم تخم مرغی ( بیضوی) تقسیم بندی می‌شوند و از نظر نوع بافت به بیش از ده نوع (دنده ای ، پیازی ، فرازشی ، …) قابل تفکیک می‌باشند .

http://spacestructuresco.com/pic/f/4.gif

5- هرمی : این نوع معماری از سازه های فضا کار بصورت هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می‌گردد و بیشترین کاربرد آن در نماسازی  شهری و نورگیر مجتمع های تجاری و مسکونی می‌باشد.

http://spacestructuresco.com/pic/f/5.gif

6- معماری های خاص وسایر فرم ها : باتوجه به قابلیت سازه های فضایی تولید و اجرای هر فرم دلخواه معمای با استفاده از این سازه ها امکانپذیر است . ازجمله فرم موجی ، یو شکل ، کره کامل ، استوانه ای (دودکشی) ، زین اسبی و…

http://spacestructuresco.com/pic/f/6.gif

http://spacestructuresco.com/pic/f/7.gif

فهرست مطالب