سازه های فضایی چیست ؟

سازه های فضایی

سازه های فضایی 

سازه های فضایی یا سازه فضاکار سیستم هندسی منظمی هستند.

که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه ای محکم و یکپارچه.

با ساختاری سه بعدی شکل می‌دهند.

که می‌توان گفت این نوع شبکه ها نمونه بسیار خوبی از سازه های سه بعدی هستند .

تعریف دیگر برای سازه های فضایی

سازه های فضاکار به آن دسته از سازه ها گفته می‌شود که دارای رفتار و عملکرد کامل سه بعدی می‌باشند، طوریکه اثر هیچ یک از سه بعد در رفتار سازه تحت تاثیر کنش های وارد شده قابل صرف نظر کردن نخواهد بود.

این سازه ها پیکر بندی می‌شوند که مسیر انتقال بارها را از راه عناصر سازه ای در سه بعد تامین می‌نمایند .

قاب های فضایی را می توان جهت گشودن مناطق وسیع با پشتوانه داخلی کم بکار برد. مثل خرپا ، یک قاب فضایی به دلیل سختی ذاتی مثلث پایدار است. بارهای خمشی (گشتاور های خمشی) به صورت بارهای کششی و فشاری در طول هر یک از نرده ها منتقل می‌شوند.

 

سازه های فضایی به خاطر پخش شدن نیرو در جهات متفاوت از هم استحکام توام با سبکی بسیار خوبی دارد به علت استفاده زیاد از سیستم پیش ساختگی دارای سرعت ساخت و نصب بی نظیری و باور نکردنی است  و به همین دلیل، صنعت ساختمان سازی نوین در جهان امروزی که در آن زندگی می‌کنیم به دنبال بکار گرفتن گسترده این سازه های سبک پر فایده در سطح های مختلف صنعتی، مسکونی و تجاری است .

نمونه های سازه فضاکار:

  • فرودگاه استانستد در لندن.
  • برج بانک چین و هرم لوور.
  • مرکز راجرز توسط راجر رابی و مایکل آلن.
  • پروژه Eden در کورنوال انگلستان
  • گلوبن ، سوئد – قطر گنبد 110 متر.

 

فهرست مطالب