انواع فرم های سازه فضاکار چیست؟

سازه های فضایی

سازه فضاکار سازه فضاکار یک ساختار سه بعدی مانند خرپا است. این سازه طراحی آن شبیه میله های کوچک است که با توجه به میزان فشاری که باید تحمل کند ساخته می شود. سازه فضاکار از قسمت های زیادی تشکیل شده است که به هر قسمت فریم می گویند. از این سازه در مکان های […]