نمونه کارهای فضاسازه

شرکت فضاسازه نقش جهان، با بیش از 25 سال سابقه ، از جمله پرسابقه ترین  و برترین شرکت های فعال در حوزه ی سازه های فضاکار میباشد

1
پروژه تکمیل شده
پروژه آبسار

پروژه آبسار

نام پروژه : سقف پارک آبی آبسار اصفهان

مساحت پروژه : 12000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پتروشیمی تندگویان

پروژه پتروشیمی تندگویان

نام پروژه : پتروشیمی تندگویان

مساحت پروژه : 4600 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه تهران مال

پروژه سقف تهران مال

نام پروژه : سقف تهران مال

مساحت پروژه : 8000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فرودگاه امام

پروژه سالن فرودگاه امام

نام پروژه : سالن فرودگاه امام

مساحت پروژه : 6000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه شهدا زرین شهر

پروژه گلزار شهدا زرین شهر

نام پروژه : گلزار شهدا زرین شهر

مساحت پروژه : 1600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فدک مال

پروژه فدک مال اصفهان

نام پروژه : فدک مال اصفهان

مساحت پروژه : 215 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه هایپرمی اصفهان

پروژه هایپرمی اصفهان

نام پروژه : سقف هایپرمی اصفهان

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پمپ آباده

پروژه پمپ بنزین آباده

نام پروژه : سقف پمپ بنزین آباده

مساحت پروژه : 600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پمپ لوشان

پروژه پمپ بنزین لوشان

نام پروژه : سقف پمپ بنزین لوشان

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه ایستگاه مرزی شلمچه سایت

پروژه سقف ایستگاه مرزی شلمچه

نام پروژه : سقف ایستگاه مرزی شلمچه

مساحت پروژه : 3000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه گلزار شهدا ماکو

پروژه گلزار شهدا ماکو

نام پروژه : سقف گلزار شهدا ماکو

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

اندیمشک 3

پروژه سالن کشتی اندیمشک

نام پروژه : سقف سالن کشتی اندیمشک

مساحت پروژه : 4500 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه بندرعباس مال

پروژه بندرعباس مال

نام پروژه : سقف بندرعباس مال

مساحت پروژه : 3000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

آشیانه فرودگاه مهرآباد

پروژه آشیانه فرودگاه مهرآباد

نام پروژه : آشیانه هواپیما فرودگاه مهراباد

مساحت پروژه : 4650 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مگاپارس سایت

پروژه مگاپارس

نام پروژه : مگاپارس تهران

مساحت پروژه : 1800 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

ایستگاه تاکسی ماهشهر

پروژه ایستگاه تاکسیرانی ماهشهر

نام پروژه : سقف ایستگاه تاکسیرانی ماهشهر

مساحت پروژه : 3690 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سینما سقز

پروژه سینما سقز

نام پروژه : سقف سینما سقز

مساحت پروژه : 1700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه بیمارستان نور قم

پروژه بیمارستان نور قم

نام پروژه : سقف بیمارستان نور قم

مساحت پروژه : 700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پارکینگ گرگان

پروژه پارکینگ گرگان

نام پروژه : سقف پارکینگ طبقاتی گرگان

مساحت پروژه : 350 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه ایستگاه قطار آستارا

پروژه پایانه مرزی آستارا

نام پروژه : سقف پایانه مرزی آستارا

مساحت پروژه : 2700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن چادرملو یزد

پروژه سالن چادرملو یزد

نام پروژه : سقف سالن تولید چادرملو یزد

مساحت پروژه : 2350 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پارک آبی خاوران

پروژه پارک آبی خاوران

نام پروژه : پارک آبی موج خاوران تبریز

مساحت پروژه : 14000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مصلی کرج

پروژه مصلی کرج

نام پروژه : سقف مصلی کرج

مساحت پروژه : 7000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه-بوشهر-مال

پروژه بوشهر مال

نام پروژه : سقف بوشهر مال

مساحت پروژه : 6600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مهرپرور کاشان

پروژه گل ریس کاشان

نام پروژه : سقف گل ریس کاشان

مساحت پروژه : 2200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن تولید کاشان

پروژه سالن تولید فرودگاه پیام کرج

نام پروژه : سالن تولید پیام کاشان

مساحت پروژه : 6200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فرودگاه کرمان

پروژه فرودگاه کرمان

نام پروژه : سقف سالن فرودگاه کرمان

مساحت پروژه : 3000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه خیریه زنجان

پروژه خیریه زنجان

نام پروژه : سقف خیریه زنجان

مساحت پروژه : 800 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پارس گستر شیراز

پروژه پارس گستر شیراز

نام پروژه : پارس گستر شیراز

مساحت پروژه : 2200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه آمفی تئاتر پالادیوم

پروژه آمفی تئاتر پالادیوم

نام پروژه : سقف آمفی تئاتر پالادیوم

مساحت پروژه : 400 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن ورزشی قزوین

پروژه سالن ورزشی نظام مهندسی قزوین

نام پروژه : سالن ورزشی نظام مهندسی قزوین

مساحت پروژه : 3300 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سقف پارک آبی آبسار اصفهان | پروژه سالن پتروشیمی تندگویان | پروژه سقف مجتمع تهران مال | پروژه سقف سالن فرودگاه امام | پروژه گلزار شهدا زرین شهر | پروژه وید فدک مال اصفهان | پروژه سقف هایپرمی اصفهان | پروژه سقف پمپ آباده | پروژه سقف پمپ بنزین لوشان | پروژه سقف ایستگاه مرزی شلمچه | پروژه سقف گلزار شهدا ماکو | پروژه سقف سالن کشتی اندیمشک | پروژه سقف بندرعباس مال | پروژه آشیانه هواپیما فرودگاه مهراباد | پروژه سقف مگاپارس تهران | پروژه سقف ایستگاه تاکسی ماهشهر | پروژه سقف سینما سقز | پروژه سقف بیمارستان نور قم | پروژه سقف پارکینگ طبقاتی گرگان | پروژه سقف پایانه مرزی آستارا | پروژه سقف سالن چادرملو یزد | پروژه پارک آبی موج خاوران تبریز | پروژه سقف مصلی کرج | پروژه  سقف بوشهر مال | پروژه سقف سالن مهرپرور کاشان | پروژه سقف سالن تولید کاشان | پروژه سقف سالن فرودگاه کرمان | پروژه سقف خیریه زنجان | پروژه پارس گستر شیراز | پروژه سقف آمفی تئاتر پالادیوم | پروژه سقف سالن ورزشی نظام مهندسی قزوین|پروژه سقف ایستگاه مرزی مهران|پروژه سقف ایستگاه مرزی خسروی|پروژه سقف مصلی امام علی کرمان|

keyboard_arrow_up