نمونه کارهای فضاسازه

شرکت فضاسازه نقش جهان، با بیش از 25 سال سابقه ، از جمله پرسابقه ترین  و برترین شرکت های فعال در حوزه ی سازه های فضاکار میباشد

1
پروژه تکمیل شده
پروژه آبسار

پروژه آبسار

نام پروژه : پارک آبی آبسار

مساحت پروژه : 12000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پتروشیمی تندگویان

پروژه پتروشیمی تندگویان

نام پروژه : پتروشیمی تندگویان

مساحت پروژه : 4600 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه تهران مال

پروژه تهران مال

نام پروژه : تهران مال

مساحت پروژه : 8000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فرودگاه امام

پروژه فرودگاه امام

نام پروژه : فرودگاه امام

مساحت پروژه : 6000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه شهدا زرین شهر

پروژه گلزار شهدا زرین شهر

نام پروژه : گلزار شهدا زرین شهر

مساحت پروژه : 1600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فدک مال

پروژه فدک مال اصفهان

نام پروژه : فدک مال اصفهان

مساحت پروژه : 215 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه هایپرمی اصفهان

پروژه هایپرمی اصفهان

نام پروژه : هایپرمی اصفهان

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پمپ آباده

پروژه پمپ آباده

نام پروژه : پمپ آباده

مساحت پروژه : 600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پمپ لوشان

پروژه پمپ لوشان

نام پروژه : پمپ لوشان

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه ایستگاه مرزی شلمچه

پروژه ایستگاه مرزی شلمچه

نام پروژه : ایستگاه مرزی شلمچه

مساحت پروژه : 3000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه گلزار شهدا ماکو

پروژه گلزار شهدا ماکو

نام پروژه : گلزار شهدا ماکو

مساحت پروژه : 1000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

سالن کشتی اندیمشک

پروژه سالن کشتی اندیمشک

نام پروژه : سالن کشتی اندیمشک

مساحت پروژه : 4500 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه بندرعباس مال

پروژه بندرعباس مال

نام پروژه : بندرعباس مال

مساحت پروژه : 3000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه آشیانه فرودگاه مهراباد

پروژه آشیانه فرودگاه مهرآباد

نام پروژه : آشیانه فرودگاه مهراباد

مساحت پروژه : 4650 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مگاپارس

پروژه مگاپارس

نام پروژه : مگاپارس تهران

مساحت پروژه : 1800 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه شهرداری ماهشهر

پروژه ایستگاه تاکسیرانی ماهشهر

نام پروژه : ایستگاه تاکسیرانی ماهشهر

مساحت پروژه : 3690 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سینما سقز

پروژه سینما سقز

نام پروژه : سینما سقز

مساحت پروژه : 1700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه بیمارستان نور قم

پروژه بیمارستان نور قم

نام پروژه : بیمارستان نور قم

مساحت پروژه : 700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پارکینگ گرگان

پروژه پارکینگ گرگان

نام پروژه : پارکینگ طبقاتی گرگان

مساحت پروژه : 350 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه ایستگاه قطار آستارا

پروژه پایانه مرزی آستارا

نام پروژه : پایانه مرزی آستارا

مساحت پروژه : 2700 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن چادرملو یزد

پروژه سالن چادرملو یزد

نام پروژه : سالن چادرملو یزد

مساحت پروژه : 2350 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پارک آبی خاوران

پروژه پارک آبی خاوران

نام پروژه : پارک آبی خاوران

مساحت پروژه : 14000 متر مربع

طراحی ، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مصلی کرج

پروژه مصلی کرج

نام پروژه : مصلی کرج

مساحت پروژه : 7000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه بوشهر مال

پروژه بوشهر مال

نام پروژه : بوشهر مال

مساحت پروژه : 6600 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه مهرپرور کاشان

پروژه گل ریس کاشان

نام پروژه : گل ریس کاشان

مساحت پروژه : 2200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن تولید کاشان

پروژه سالن تولید و فرودگاه پیام کاشان

نام پروژه : سالن تولید و فرودگاه پیام کاشان

مساحت پروژه : 6200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه فرودگاه کرمان

پروژه فرودگاه کرمان

نام پروژه : فرودگاه کرمان

مساحت پروژه : 3000 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه خیریه زنجان

پروژه خیریه زنجان

نام پروژه : خیریه زنجان

مساحت پروژه : 800 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه پارس گستر شیراز

پروژه پارس گستر شیراز

نام پروژه : پارس گستر شیراز

مساحت پروژه : 2200 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه آمفی تئاتر پالادیوم

پروژه آمفی تئاتر پالادیوم

نام پروژه : آمفی تئاتر پالادیوم

مساحت پروژه : 400 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه سالن ورزشی قزوین

پروژه سالن ورزشی نظام مهندسی قزوین

نام پروژه : سالن ورزشی نظام مهندسی قزوین

مساحت پروژه : 3300 مترمربع

طراحی، ساخت و اجرا فضاسازه نقش جهان

پروژه آبسار اصفهان | پروژه پتروشیمی تندگویان | پروژه تهران مال | پروژه فرودگاه امام | پروژه گلزار شهدا زرین شهر | پروژه فدک مال اصفهان | پروژه هایپرمی اصفهان | پروژه پمپ آباده | پروژه پمپ لوشان | پروژه ایستگاه مرزی شلمچه | پروژه گلزار شهدا ماکو | پروژه سالن کشتی اندیمشک | پروژه بندرعباس مال | پروژه آشیانه فرودگاه مهراباد | پروژه مگاپارس تهران | پروژه شهرداری ماهشهر | پروژه سینما سقز | پروژه بیمارستان نور قم | پروژه پارکینگ طبقاتی گرگان | پروژه پایانه مرزی آستارا | پروژه سالن چادرملو یزد | پروژه پارک آبی خاوران | پروژه مصلی کرج | پروژه بوشهر مال | پروژه مهرپرور کاشان | پروژه سالن تولید کاشان | پروژه فرودگاه کرمان | پروژه خیریه زنجان | پروژه پارس گستر شیراز | پروژه آمفی تئاتر پالادیوم | پروژه سالن ورزشی قزوین

keyboard_arrow_up