اجزای سازه های فضا کار

اجزای سازه های فضا کار اجزای سازه های فضا کار به صورت اتصالات سازه های فضا کارحدود %50 کل هزینه ها را شامل می‌شود. که عبارتند از: گوی: کره فولادی توپری است که موجب ارتباط اعضای سازه شده و بین نیروهای اعضا تعادل ایجاد می کند و باعث ایجاد پایداری در سازه های فضایی می شود. گوی […]